Het ras

Aan het ontstaan van de Border Collie zoals hij nu is, is een hele geschiedenis voorafgegaan. Onderstaand heb ik geprobeerd om in het kort deze geschiedenis te beschrijven.Vooral van de afgelopen eeuw is veel bekend, mede ook door het ontstaan van de ISDS, de vele publicaties en de sinds 1955 jaarlijks uitgegeven studbooks, door diezelfde ISDS. De Border Collie is een bijzondere hond, (mensen met een ander hondenras zullen dat ongetwijfeld ook van hun honden zeggen), die bijvoorbeeld in het boek van Stanley Coren (“De intelligentie van honden”) qua intelligentie bovenaan de lijst staat. Greet Abbink noemt in haar boek “De Border Collie als gezelschapsdier”, de Border Collie een superwolf. Alle taken die door de verschillende wolven in een roedel tijdens de jacht worden uitgevoerd, laten Border Collies bij het drijven van schapen zien. Alles, behalve het uiteindelijke doden van de prooi.

Maar wat voor ons mensen ook heel belangrijk is, is het ontbreken van de bij wolven aanwezige schuwheid t.o.v. mensen. Het overgrote deel van de Border Collies die wij kennen zijn allesbehalve schuw voor mensen. En dat is in het dagelijks werken met je Border Collie heel erg belangrijk, want je vormt uiteindelijk wel een team!

Dus als je, zoals ik, van wolven houdt, maar niet de schuwheid en het prooidoden op prijs stelt, zou je bijna kunnen zeggen dat het wel heel erg voor de hand ligt dat ik – en met mij vele anderen – zo verslingerd zijn geraakt aan deze Superhond, de Border Collie!

In de 1e eeuw voor Christus vielen de Romeinen Groot Britannië binnen. Zij namen hun honden mee, die de door hen meegebrachte kuddes schapen bijeendreven en hoedden. Al rond 120 voor Christus gaf een Romeinse boer en student in een agrarisch handboek een leidraad voor de aankoop van een goede herdershond.

Door de inlandse herderrassen te kruisen met de meer dogachtige types die de Romeinen zelf bezaten, werd geprobeerd een hond te ontwikkelen die gespecialiseerd was in het sturen van de schaapskuddes.

De Vikingen brachten in de 7e en 8e eeuw hun eigen honden mee, die een stuk kleiner waren en vergelijkbaar met de huidige Karelische Berenhond, Finse Spits etc. Kijk je nu bijvoorbeeld naar de Karelische Berenhond, dan kun je duidelijke uiterlijke overeenkomsten zien met de Border Collie van vandaag.

Door de inbreng van de Scandinavische honden werden de tot dan toe wat grotere honden, lager in schofthoogte.

Door deze inbreng van verschillende types honden, zie je ook vandaag nog veel variatie binnen de Border Collie. Van soms vosachtige, razendsnelle “turbo”-Borders tot behoorlijk grove Berner Sennen-achtige types.